Aquest nou showroom de Finsa respon a la necessitat de l’empresa de disposar d’un espai per a la prescripció de materials a arquitectes, interioristes, dissenyadors i instal·ladors. A més, havia de servir com a sala de formació interna i per a trobades amb diferents professionals del sector. L’objectiu principal era la presentació de mostres d’acabats diferents de la fusta natural, laminats, melamina, rexapats, plafons o parquet. “De fet, Finsa era un proveïdor de materials per als projectes del nostre despatx” explica l’autor del projecte, Ignasi Bonjoch, “i quan demanàvem mostres ens adonàvem que totes eren de mides diferents. Algunes vegades, fins i tot les retallàvem per aconseguir una regularització de dimensions”.

L’espai original disposava de 120 m2 ubicats al mòdul d’oficines de la nau logística que Finsa té a Castellbisbal, una localitat propera a Barcelona. Els reptes principals eren l’ordre en la disposició i l’exposició de les mostres i poder canviar fàcilment les col·leccions en funció del tipus de visites i trobades amb professionals. Una presentació de melamines de la Gamma Dúo havia de permetre apreciar la gamma de colors i les seves diverses combinacions, mentre que una trobada amb instal·ladors de parquet responia a unes exigències molt diferents, des de la disposició de la sala fins a la qualitat de la llum. A més, l’interiorista va procurar utilitzar exclusivament per a aquest projecte materials produïts per Finsa. D’aquesta manera, la porta corredissa d’accés a la sala és de SuperPan Star en cru, sense cairejar. Es tracta d’un plafó lleuger de partícules d’aglomerat combinades amb un polímer sintètic, fruit de la col·laboració amb l’empresa química BASF, recobert per les dues cares amb MDF de 5 mm. El resultat és una porta un 20% més lleugera que, pel fet de no estar cairejada, permet que el visitant pugui examinar la composició interior del plafó. De la mateixa forma, una de les parets d’accés a la sala està emplafonada amb plafons de GreenPanel col·locats de cantell, com si fos un emmagatzematge de plafons posats un sobre l’altre.

A l’interior de la sala, tota l’atenció se centra en un únic moble expositor corbat fet amb plafons FibraForm amb ranures que permeten corbar amb radis mínims de fins a 160 mm, també en cru. Aquesta estructura sinuosa permet col·locar les mostres dels diferents materials produïts per Finsa en cinc altures de galeries diferents. Cada galeria presenta un acanalat longitudinal sobre el qual descansa la base inferior de la mostra, que, lleugerament inclinada, es recolza en la galeria superior tot formant un escalat de peces similar a les antigues construccions de teulades de les cabanyes de pastor de Galícia. A més, es va aconseguir regularitzar la mida de les mostres a un mínim comú múltiple de 21,5 cm x 43 cm, fruit de les dimensions de plat (43 x 43 cm) per a la preparació de les mostres del Departament de Disseny i R+D de Finsa. Les mostres que han de tenir unes dimensions més grans per tal de poder-ne apreciar les textures i els acabats es fan a format complet de 43 x 43 cm. El sistema també permet la col·locació de llates de parquet en vertical utilitzant l’espai de tres o més galeries, s’hi pot alternar la gran varietat de mostres de l’empresa i facilita un canvi ràpid del mostrari segons els objectius de la prescripció.

IL·LUMINACIÓ

El sistema d’il·luminació es compon de dos tipus molt diferenciats i de les múltiples combinacions entre ells. Per una banda, la sala disposa de carrils amb focus tipus Parma de l’empresa Architect de color negre, de 36 W, flood de 30° amb 1.490 lm i en qualitat 3000° K. La resta de la il·luminació es basa en fluorescència encastada al fals sostre de color negre, amb tubs 840 de qualitat 4.000° K. L’alt índex de reproducció cromàtica dels focus Parma permet apreciar les tonalitats i les variacions en els colors de la Gamma Dúo, mentre que la llum més freda de la fluorescència és similar a la llum de dia per tal d’apreciar l’efecte de la resta de materials. Segons l’ús que el client vulgui fer dels productes exposats, podrà comprovar un tipus de llum semblant a la habitual en retail, a la llum utilitzada en l’àmbit domèstic o més propera a l’ús industrial. “A més, pots ordenar el showroom com si fos una botiga” —diu l’Ignasi Bonjoch— “disposant les peces com si fossin peces de roba, ordenades per colors o classificades per tipus o fins i tot talles”.

Darrere del moble expositor corbat s’oculta un petit magatzem amb uns conjunts de cadires apilables per a convertir la sala en aula de formació, amb una pantalla que es despenja del fals sostre per a projeccions. I per tal de poder disposar d’una superfície més gran de mostres de plafons i solucions per a la construcció, en Bonjoch va idear un sistema d’emmarcat per als finestrals existents amb FibraColour negre que, com que augmenta la profunditat d’ampits, muntants i llindes, permet disposar d’una superfície addicional d’exposició sense haver d’incorporar més elements a la sala.

Soldevila va realitzar el desenvolupament de tot el projecte en 3D seguint els esquemes previs, realitzats també en 3D, del despatx de Bonjoch.

Soldevila disposa d’un software avançat en 3D que permet fer un desenvolupament de qualsevol element de mobiliari¬ per especial que sigui –com ho era aquest projecte–, fer l’especejament de tots els elements que hi intervenen (taulers, ferramenta, mecanitzats, textures, etc.) i enviar-ho a validar al client abans de realitzar la fabricació automatitzada de tots aquests elements.

Aquest avançat sistema de treball redueix el temps d’execució i permet un control exhaustiu de tots els detalls, perquè tot es fabriqui tal com el creador del projecte ho ha conceptualitzat.

Disseny

Ignasi Bonjoch

Promotor

Finsa

Fotògraf

Eloi Bonjoch

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio