Realització d’estructures de porxos per 18 cases a Begur (Aiguablava) realitzades amb bigues de fusta massissa de Pi Douglas de secció 26x14cm i 16x12cm, sobre pilars de fusta laminada de pi Douglas 20x20cm, tractats mitjançant immersió amb protectors fungicides i insecticides per a classe d’us 2 i acabada amb tres capes de lasur amb base a l’aigua.

Les bigues estan fixades a la paret amb ferramenta oculta (no encastades a les parets). La ferramenta vista està realitzada en acer inoxidable aisi 316.

Per sobre l’estructura dels porxos es va col·locar una tarima solapada de Pi Douglas tractada mitjançant immersió amb protectors fungicides i insecticides per a classe d’us 2 i acabada amb tres capes de lasur amb base a l’aigua, fixada sobre les bigues de les estructures amb cargols.

Impermeabilització de les cobertes amb lamines asfàltiques amb autoprotecció mineral, solapades i soldades entre elles en calent.

Acabat dels porxos amb rulls de bruc del país, lligats entre ells i fixats mecànicament a la coberta sense perforar la lamina asfàltica.

Arquitectura + Disseny

Javier Barba y BC Estudio

Promotor

Natural Investments S.L.

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio