Porticons exteriors per a dues vivendes, realitzats en fusta de pi flandes amb lasur hidrodispersable color noguera i vernís a l’aigua de la marca Becker – Acroma a raó d’unes 300 micres/m² en tres capes.

Les lamel·les dels porticons en fusta de pi flandes amb una secció 10x3cm.
L’estructura dels porticons de ferro amb un perfil L de 35x35mm pintats amb Titan oxiron forja 204 negre.

Els porticons corredissos i plegables incorporen guies superiors i mecanismes de la marca Saheco model SF-A126 i SM-432D.

Els tancaments dels porticons porten la barralleba i l’espanyoleta automàtica de la marca AGB en Zamack color negre.

Folrats de les façanes en lamel·les de fusta de flandes de secció 10x2cm sobre rastells de fusta de pi amb tractament Corpol PF3 per classe de risc 3 segons CTE. El folrat acabat amb lasur hidrodispersable color noguera i vernís base aigua.

El folrat dels brancals de les finestres realitzats en tauler tricapa de fusta de pi flandes amb lasur hidrodispersable color noguera i vernís base aigua.

Les baranes estan realitzades en tauler tricapa de fusta de pi flandes encerclades per un marc perimetral de ferro.

Arquitectura + Disseny

Elisabet Claró

Promotor

Rolandia i Bramora

Fotògraf

Ivan Raga

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio