SOSTENIBILITAT, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUCCIÓ DE COSTOS

L’obra està ubicada a la serralada de Collserola, a la Floresta, la gran reserva natural de Barcelona i part del Vallès.
El projecte va néixer d’unes converses prèvies amb el client en què els arquitectes van compartir inquietuds sobre l’esgotament de les fonts d’energia fòssils, així com la necessitat de ser més respectuosos amb l’entorn més immediat.

A partir d’un estudi climàtic del solar basat en el filtratge de dades oficials climàtiques del Servei de Meteorologia de Catalunya, el Meteocat, es van obtenir uns resultats que determinen les estratègies passives a seguir per tal de reduir la despesa energètica. Amb aquestes estratègies (la ventilació creuada, el voladís de protecció solar entre equinoccis, l’aprofitament de la massa tèrmica de la llosa, etc.) s’aconsegueix augmentar considerablement el confort de l’usuari amb una eficiència energètica i una reducció de costos.

- Reduir la petjada ecològica gràcies a l’ús de materials pròxims, naturals i amb un impacte natural mínim (la llana de roca, la fusta d’avet, etc.).

- Evitar qualsevol tipus de condensació mitjançant la construcció d’un casa saludable, gràcies a l’ús exclusiu de materials transpirables.

- Construir amb materials naturals permet evitar i controlar la toxicitat dels materials usats.

- Reduir un 70,6% el consum energètic respecte una casa convencional de les mateixes característiques projectuals. Casa Energèticament eficient.

- Estalvi econòmic. A partir dels resultats de l’anàlisi tèrmic i segons els preus de la Comisión Nacional de Energia, es garanteix un estalvi anual en calefacció de 701 euros (378 euros el sistema frame, i 1.079 euros el convencional).

Les finestres són de fusta laminada de pi de Flandes, i envernissades amb un vernís amb base aigua (sense dissolvents) i amb color natural sense cap tipus de tint.

El marc fixe amb 2 vidres a fals escaire està realitzat sense muntant en la seva unió amb l’aresta. Els dos vidres són de cambra d’aire i la unió dels vidres és neta gràcies a decalar una de les llunes de cada vidre.

Els vidres tenen una capa de baixa emissivitat, reforçada amb una capa de control solar, i el gas de l’interior de la cambra és d’argó per reduir encara més el coeficient tèrmic del conjunt. El conjunt del vidre se situa en un coeficient tèrmic U de 1,1 W/m2K (EN 673) i un factor solar g de 0,28 (EN 410).

La cambra d’aire del vidre s’aprofita per amagar una persiana veneciana d’alumini de la marca Blindglass amb mecanisme magnètic, amb corda per pujar la persiana i fer el basculament. Una persiana per dins del vidre permet no haver de posar-ne a l’exterior, a la vegada que ajuda a millorar la reflexió dels rajos UV del sol.

A l’exterior de les finestres es munten unes mosquiteres enrotllables verticals i a les balconeres se’n munten unes amb sistema corredís del tipus “eruga”

Les balconeres corredisses exteriors s’amaguen dins de l’envà una vegada obertes.

Promotor

Particular/Private

Arquitectura + Disseny

Alventosa Morell Arquitectes

Fotògraf

Ivan Raga

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio