El mòdul en wengué es va realitzar forrant una estructura metàl·lica amb tauler corbable en dos capes. Posteriorment es van aplicar unes lamel.les de 15cm d’amplada amb dos taulers corbables de 6mm i es van xapar amb xapa de wengué. Per corbar les peces es varen fer motllos de cadascuna de les peces donat que totes tenien diferents radis de corbatura.
S’observa que cada filera de lamel.les estan a diferents plans verticals en tres de les cantonades i en una d’elles estan al mateix pla vertical, pel que en una de les cantonades cada filera de lamel.les anava recuperant pla vertical respecte la filera immediatament inferior.
El mòdul es va envernissar directament a peu d’obra durant la nit amb vernís ignífug.

El mòdul de coure es va fer rastrellant la paret amb ristrells de pi i posteriorment folrant amb DM corbable de 10mm (dues capes). Posteriorment es va col.locar lamel.les de coure (TECU clàssic i TECU òxid). A l’acabar es va aplicar un tractament protector del coure per evitar al màxim les empremtes.

Disseny + Interiorisme

Capella Garcia Arquitectura

Fotògraf

Ivan Raga
Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio