Casa Mimosa és el nou hotel de la cadena hotelera H10, situat a la mateixa illa que la Pedrera, de la qual gaudim d'una vista privilegiada.
El projecte consisteix en la rehabilitació d’un edifici modernista residencial de principis del segle passat per convertir-lo en un hotel de cinc estrelles amb quaranta-vuit habitacions àmplies i zones comunes.
El disseny creat per l’estudi d’interioristes Tarruella Trenchs Studio aconsegueix crear un ambient modern, elegant i relaxat combinant la restauració i la conservació de peces originals de l’edifici amb mobiliari modern fabricat amb materials i acabats diversos.
El nostre equip tècnic va estar treballant des del principi del projecte amb l’equip d’interioristes i d’arquitectes, ajudant a definir solucions tècniques i aportant-ne, per tal de fer possibles el desenvolupament final del projecte i l'execució correcta de l’obra.

El nostre equip tècnic va definir completament tots els elements de mobiliari i fusteria que integraven les habitacions (portes tècniques enrasades, frontisses i tancaportes ocults, emplafonats de DM ignífugs, capçals de llit, armaris integrats als emplafonats, escriptoris, etc.). També vam fabricar una habitació de mostra perquè la direcció facultativa de l’obra i el client poguessin comprovar els pros i els contres del projecte, amb la qual cosa ens vam assegurar un bon resultat final en l’execució del projecte.

Aquests són alguns dels elements que Soldevila ha fabricat per a aquest projecte.

Capçal de llit:
Capçal llis format per tres peces: una peça central fixada a la paret i dues de laterals de 45 cm d’amplada amb una inclinació aproximada de 160°. Està fabricat amb tauler DM rexapat de noguera americana que barreja diferents xapes per simular un tauler massís, cantellejat a les quatre cantonades exteriors amb un llistó de fusta massissa de noguera americana. Tires de LED amb difusor a la cantonada superior i làmpada de lectura encastada en el panell de fusta. Acabat amb un envernissat mat de porus obert per aconseguir un aspecte molt natural de la fusta.

Tauleta de nit:
Tauleta de forma cilíndrica fabricada amb tauler rexapat de noguera americana, amb una lleixa oberta que forma nínxol. Acabat de l’interior amb el mateix envernissat natural que la resta del mobiliari i exterior revestit de pell amb cosit vist de doble repunt.

Tauletes de centre:
Tauleta de forma cilíndrica fabricada amb perfils d’acer amb acabat llautonat raspallat i sobre de vidre lacat negre.

Taula escriptori:
Taula formada per un sobre fabricat amb tauler rexapat de noguera americana i buc per a nevera minibar amb davant emplafonat fabricat amb tauler rexapat de roure. Acabat del mateix vernís mat de porus obert per aconseguir un aspecte molt natural de la fusta. Instal·lat sobre estructura de peus de fusta fabricada amb perfils d’acer i acabaments de llautó. Pom de planxa d’acer de 5 mm mecanitzat perquè quedi integrat en la porta del buc del minibar. Acabat lacat negre.

Moble baix:
Moble de tres portes fabricades amb tauler rexapat de noguera americana per simular un aspecte massís i acabat amb el vernís natural de la resta del mobiliari. Poms de planxa d’acer de 5 mm mecanitzats perquè quedin integrats en les portes. Interior de les lleixes ajustables fabricat amb tauler de melamina imitació fusta. Revestiment de sobre, laterals i davant del moble amb pedra Black Venato de 6 mm amb caires al biaix i polits. Instal·lat sobre estructura de peus de moble fabricada amb perfils d’acer i acabaments de llautó. Acabat lacat negre.

Conjunt mural amb paper pintat:
Conjunt format per quatre panells practicables fabricats amb tauler DF empaperat per la cara vista amb paper decoratiu pintat i cara posterior amb tauler lacat en els practicables. Davant del paper decoratiu es col·loca una malla teixida amb fils de niló y llautó i el tauler es caireja amb marc perimetral realitzat amb perfil de llautó en L acabat polit brillant. Tot penjat i fixat a un marc de fusta amb forma de paravent semiobert acabat lacat, que forma el davant de l’armari.

Mirall de cos sencer:
Mirall mural fabricat amb suport de tauler de melamina negra cairejada, mirall de 5 mm amb caires polits i marc perimetral de llautó de 50 x 50 mm, que genera un fossat de 20 mm entre el marc i el mirall. Fixat a la paret amb inclinació lleugera i recolzat a terra.

Mirall pica:
Mirall amb marc perimetral de llautó fabricat amb perfils en L de 20 mm. Part central fixa i dues ales batents. En una de les ales batents es col·loca un mirall d’augment encolat sobre el mirall. Tires de LED amb difusor als caires superior i interior del mirall central.

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio