TAULA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I DE SALA DE COMITÈ DE DIRECCIÓ COMPOSAT PER:

- Sobres en fibra de DM xapat amb xapa de roure de 1mm de gruix i envernissat color natural amb vernís de poliuretà.
- Els cantells dels sobres en fusta de roure massís.
- Potes de les taules segons disseny Miralles&Tagliabue en fusta de roure massís mecanitzat en CNC.
- Els sobres de les taules porten incorporats monitors ocults plans TFT de 21” motoritzats per tal que pugin quan es vulgui i que quedin ocults quan no s’utilitzin. També hi ha els mecanismes de connexió a xarxa, a corrent i a pantalles per ordinadors portàtils.

Disseny + Interiorisme

Miralles Tagliabue EMBT

Fotògraf

Ivan Raga
Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio