VESTÍBULS

El projecte es va plantejar com una continuació de la façana de l’edifici, amb elements rectangulars i evitant una uniformitat degut a la dimensió de les superfícies a folrar. Per aconseguir-ho, apart de jugar amb la mida dels panells, es va optar per treballar també amb diferents xapes, ROURE tenyit, MONGOY i BANÚS i un altre element que trenqués amb tots ells, motllures de forma ondulada xapades amb ROURE natural de 35x30mm, separades entre elles 25mm i col·locades sobre tauler tapissat en tela de color negre.

Per últim, per realçar el contrast, es van separar els taulers, deixant una franquícia de diferents amplades, verticals de 15mm i horitzontals de 10mm, quedant el fons dels taulers en color negre. Tot el folrat col.locat sobre estructures de fusta massissa, que apart de donar un nivell, permeten que en la zona del sòcol i de la cornisa doni la sensació que el folrat flota.

Les parts tècniques es van integrar en el conjunt: les portes RF es van folrar i les reixetes de ventilació es van integrar amb el conjunt de les motllures, quedant aquestes sense el tauler de fons per permetre la ventilació i pintant-se de negre.

ESCALA ACCÈS A AUDITORI “FOYER”

Sobre una gran paret que en el punt més baix fa 7,55m i en el més alt 12m i una amplada total de 23,8ml, es va plantejar el projecte com una continuació de l’Auditori, creant tres grans conjunts i actuant sobre les fusteries metàl·liques existents.

Es van utilitzar dos tipus de panells bàsics: un amb motllures de forma ondulada xapades de ROURE natural de 35x30mm, separades entre elles 25mm i col·locades sobre un tauler entapissat de color negre; un altre en forma de quadre, amb tauler de fons i marc de 100x60mm en el seu perímetre, situant en la part inferior un “marc buit” que conté “leds” d’il·luminació vertical, per inundar de llum tot el tauler.

En la paret de retorn, es crea un grup irregular de marcs amb miralls en el seu interior cobrint completament els marcs.

Disseny + Interiorisme

Miralles Tagliabue EMBT

Fotògraf

Ivan Raga
Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio