Finestres:
Tancaments exteriors per a una vivenda auxiliar, realitzats en fusta de Niangon laminada en tres capes.
Balconeres corredisses elevadores amb ferramenta de la marca GU.
Portes d’accés d’entrada a la vivenda amb una fulla practicable amb tancament de pany i clau a les dues bandes de la fulla.
Vernís a l’aigua de la marca Becker – Acroma a raó de 300 micres / m2 en tres mans.
Vidres de cambra de seguretat PS9 / 10 / 3+3

Cuina:
Mobiliari de cuina amb portes de fibra DM lacades amb motllura sobreposada.
Sobres i illa central realitzada en marbre Blanc Macael de 3cm de gruix.

Interiorisme:
Mampara corredissa interior per a dividir la sala en 2 estances diferents, de mides 600x250cm, amb una porta batent que s’amaga dins la paret.
Mampara penjada sobre guia Klein Slid 125 retràctil.

Bany:
Moble de bany amb xapa de Pi Oregon llistat, amb portes de mirall ocultes als laterals amb obertura de toca-toca. Acabat amb vernís textura natural de la marca Grupo GA NI ref Lignum.

Cobert de Jardí:
Fabricada amb estructura de fusta bilaminada d’avet i tauler tricapa d’avet.
Tractada a l’autoclau per a classe de risc 3 segons UNE-EN 325-2 i amb lasur a l’autoclau.
Finestres de fusta de flandes d’una fulla abatible.
La coberta de la caseta amb làmina asfàltica amb autoprotecció mineral.

Arquitectura + Disseny

Miquel Rigola

Fotògraf

Ivan Raga

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio