Soldevila va realitzar la fusteria exterior de la rehabilitació de l’antiga fàbrica de “Can Minguell” a Mataró, obra de l’arquitecte Toni Gironès, promogut per PUMSA i executat per la constructora Natur System S.L.

La Fàbrica de “Can Minguell” data de l'any 1854, i era un fàbrica de filatura, tint i confecció, i està catalogada amb nivell A.
Aquesta nau, de planta baixa i tres plantes pis presenta una estructura de pilars de fosa i sostres de volta de maó de pla atirantades. La coberta, a dues aigües, descansa sobre encavallades de fusta de melis amb tirants metàl·lics.

Tancaments Exteriors de Fusta:
Tancaments exteriors de la façana realitzats en fusta laminada de castanyer, procedent d’explotacions forestals gestionades de forma sostenible de la província de Girona.
Formats per finestres abatibles de diferents mides.
Ferramenta de la marca GU amb bulons de tancament fungiformes.

Maneta d’acer inoxidable en forma de “L” de la marca AMIG.

Acabat de la fusta amb lasurs naturals a porus obert de la marca Xylaxel, de 100 micres/m2 en tres capes (impregnant, fons i acabat), model Xylazel Sol Mate color castanyer.

Vidres de càmera de composició vidre exterior 6mm, càmera d’aire de 12mm, vidre interior 5mm en les mides petites de vidres i de composició 4+4mm / 12mm / 6mm en els vidres grans, amb els cantells bisellats per evitar microfisures.

En les obertures de sortida d’emergència les portes obren cap a l’exterior, incorporen una solera inferior en alumini de 25mm d’alçada per permetre la sortida de persones amb mobilitat reduïda i alhora donar una garantia d’estanquitat total i porten un tancament amb barra antipànic per la seva obertura.


Portes Interiors:
Portes interiors amb acabat DM lacat blanc. Portes massisses amb nucli d’aglomerat revestit amb tauler de fibres de DM de 5mm de gruix per les dues cares.
Frontisses d’acer inoxidable.

Promotor

Promocions Urbanístiques de Mataró

Arquitecte

Toni Gironès

Constructor

Natur System

Direcció d'execució d'obra

Brufau Cusó

Fotògraf

Adrià Goula

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio