Es va realitzar tota la fusteria d’interiors amb xapa d’iroko llistat, envernissat amb vernís mate color caoba, en una rehabilitació d’un edifici emblemàtic del Passeig de Gràcia de Barcelona per convertir-lo en un espai d’habitatges plurifamiliars.

PORTES RF60 BLINDADES:
• Portes batents d’entrada de pis RF60 blindades, de 5,5cm de gruix, enrasades per una cara amb la tarja superior fins a sostre (260cm) i tapajunts al mateix pla que la fulla de la porta, quedant tot el conjunt al mateix pla.

• Pany TESA 2S30 6 rai en Inoxidable, ferramenta d’acer inoxidable de la marca FSB model de maneta Ref. 1102, amb topalls de terra de goma FSB Ref. 3878, frontises d’acer inoxidable amb molla de TECOSUR.

• Placa d’acer inoxidable de 15cm en tota la seva amplada, amb manilló d’acer inoxidable a la part central de la marca FSB model Ref. 6669-38 funcionant de tirador per la cara exterior.

• Els brancals de les portes variaven de 15 a 45cm i es van folrar totalment.

PORTES BATENTS INTERIORS:

• Portes batents interiors de pis massissades, de 5cm de gruix, enrasades per una cara amb la tarja superior fins a sostre i tapajunts al mateix pla que la porta, quedant tot el conjunt al mateix pla.

• Pany TESA 134U, ferramenta d’acer inoxidable de la marca FSB model de maneta Ref. 1102, amb topalls de terra de goma FSB Ref. 3878.

PORTES CORREDISSES:

• Portes corredisses que corren entre envans de paret, massissades, amb guia oculta KLEIN Slid 85 Retràctil acabat Alumini Silver, amb manillons d’acer inoxidable de la marca FSB model Ref. 6669-38.

• La porta utlitza premarc de fusta de pi flandes on s’amaga la guia klein.

ARMARIS:

• Armaris encastats a obra amb interiors de xapa de fusta de Maple envernissat mate, amb portes acabades en iroko llistat i acabat envernissat color caoba igual que la resta de la fusteria.

• Tiradors a mida realitzats en Iroko massís amb el mateix acabat a les portes. Reixes superiors encastades d’alumini de la marca TROX, model AT-AG, de lames horitzontals regulables individualment per permetre la sortida de l’aire condicionat i la calefacció.

• Lluminària interior de la marca GELESA model Freedom FC, amb connector magnètic que encén la llum a l’obrir la porta.

• Interiors d’armari amb sabaters i calaixeres a mida.

• Frontises d’armari de la marca GRASS.

MOBLES DE BANY:

• Mobles de bany a mida realitzats amb rexapat d’iroko envernissat igual a tota la fusteria, amb frontals de porta d’armari amb mirall.

• Lluminària per dalt i per baix de la marca GELESA model Freedom FC.

ZONES COMUNS:

• Folrats de paret de tots els replans d’escala (9 plantes) enrasats amb les portes d’entrada d’habitatges, incloent armaris de registre d’instal·lacions RF60 amb frontises ocultes, tot al mateix pla i acabat amb Iroko envernissat com la resta de la fusteria.

Constructora

Codecsa Constructora

Promotor

Castmor

Arquitectura

GCA Arquitectes Associats

Fotògraf

Ivan Raga
Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio