Casa entre mitgeres que s’organitza a partir de diferenciar entre el programa de nit, situat a l’àmbit del carrer d’accés, i el programa de dia, orientat al pati interior de l’illa. Mentre que a la façana del carrer realitzem un tractament extremadament compacte per tal de preservar la intimitat i protegir del soroll diürn existent, a l’interior de l’illa creem una façana totalment oberta que es relaciona amb una terrassa petita de nova creació. A partir d’un sistema de porticons plegables aconseguim la protecció enfront de l’excés de radiació solar, i mitjançant una sèrie de lucernaris zenitals garantim l’aportació de calor necessària a l’hivern per tal d’augmentar el confort i reduir la despesa energètica.

Façana exterior: revestiment de paret vertical amb tauler enllistonat de pi insigne lliure de nusos i envernissat amb base aigua color natural.

Escala: tauler enllistonat de fusta de castanyer massissa , de 4,5 cm de gruix, envernissat amb vernís de parquet mate.

Passamà interior: fusta de castanyer massissa, laminada en dues peces i envernissada amb vernís de parquet mate.

Passamà exterior: fusta de castanyer massissa, laminada en dues peces i envernissada amb vernís a l’aigua.

Armaris: interiors de melamina de la marca EGGER ref. W908 ST2 blanc creta. Exterior lacat de color blanc Soldevila.

Portes i revestiment de parets: tauler d’aglomerat amb xapa de fusta d’eucaliptus, envernissat amb vernís NATURE mate.

Porticons exteriors: model E-41 amb lames de fusta massissa de pi de Flandes, laminada en dues peces, de secció 4,5 x 3,2 cm, envernissades amb vernís a l’aigua. Estructura metàl·lica pintada color RAL 7016, en forma de “L” de 35 x 35 mm. Sistema d’obertura batent i corredís plegable.

Finestres: fusta de pi de Flandes laminada envernissada amb vernís a l’aigua. En algunes finestres es van instal·lar persianes plegables dins de l’espai de la cambra del vidre. Vidres de cambra de composició:
- KNT-155 Templado 6/27/4+4mm
- 4+4/20/4mm
- KNT-155 Templado 6/18/4+4mm

Arquitectura + Disseny

Alventosa Morell Arquitectes

Promotor

Particular

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio