El projecte proposa l’ampliació d’un edifici en una planta segona. Aquesta ampliació és un únic habitatge.

Un dels elements més característics de l’habitatge és el seu sistema constructiu. Proposat per la necessitat d’ajust de l’estat de càrregues pel fet que es tracta d’una addicció en alçada sobre una preexistència, s’han utilitzat panells de fusta contralaminada de KLH per a totes les parets portants interiors i per als sostres. La singularitat del sistema constructiu ha suggerit que la fusta no hagi estat pas únicament un element estructural necessari, sinó que també hagi acabat sent protagonista interior i proposant tot el sistema d’acabats i cromatismes de la casa.

La coberta de l’edifici és en part un terrat i en part una coberta inclinada que es vinculen a l’habitatge immediatament inferior. S’accedeix a la zona de dia.

La cuina i la sala són uns espais oberts i comunicats. La paret portant interior es desdibuixa i permet barrejar aquests dos espais principals tot cercant la diafanitat i la percepció dimensional màxima.

La sala se situa a l’angle sud-est, amb un gran finestral amb una vista i una orientació òptimes. La cuina és l’espai que organitza interiorment l’habitatge, n’és el cor. És un tot continu davant-darrere.

La cuina fa de rebedor i des de la cuina s’accedeix a la sala, a l’escala que puja a la planta sota coberta, al terrat i a la galeria de dormitoris.

Els dormitoris s’organitzen en una gran galeria dimensionada en la totalitat de l’alineació de la façana nord-oest: 1,35 metres d’amplada, 15 metres de llargada i la doble alçada amb el sota coberta. És un espai de relació que dóna accés als dormitoris però que també en forma part. S’hi barregen la llum constant de nord dels finestrals de façana i la llum intensa de sud que llisca pel sota coberta. Cada dormitori està pensat com una cel·la oberta a la galeria però, alhora, independent, amb portes corredisses que modulen el grau de relació volguda amb la resta de l’habitatge.

Arquitecte

Josep Carreté

Constructor

Keymer, S.L.

Fotògraf

Josep Carreté

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio