A partir d’un encàrrec amb unes premisses molt clares que consistien en un pressupost molt ajustat, uns terminis d’execució molt reduïts i una construcció energèticament eficient, Alventosa Morell Arquitectes ha dissenyat una casa modular de fusta totalment prefabricada i flexible situada a Santa Maria de Palautordera, a la província de Barcelona.

L’habitatge, totalment personalitzat i adaptat al seu entorn natural, està format per sis mòduls obtinguts a partir d’un estudi bioclimàtic per a millorar el confort i complir requisits de demanda energètica (establerts per la Plataforma d’Edificació Passivhaus).

Cada mòdul s’adapta de manera autònoma al solar i emmarca els arbres de la finca, i els espais intersticials que els uneixen s’adapten en funció de l’ús dels habitants: un captador solar durant l’hivern, efecte hivernacle, que es transforma en una terrassa exterior coberta vinculada al jardí durant les èpoques temperades.

L’ús de la fusta com a material predominant, per a acabats i estructura, ha permès optimitzar els detalls constructius i el seu cost i, alhora, s’ha aconseguit que la nova construcció s’integri i es fusioni en l’entorn natural del Montseny, caracteritzat per la seva rica vegetació.

Els interiors, també de fusta, aporten un aire de calidesa i proximitat als espais. Els grans finestrals deixen passar la llum i permeten gaudir dels envejables paisatges naturals que envolten l’habitatge, amb el que s’aconsegueix respecte i una relació rica amb l’entorn, quelcom fonamental en l’encàrrec inicial.

Arquitectura + Disseny

Alventosa Morell Arquitectes

Promotor

Particular

Fotògraf

Adrià Goula

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio