Folre exterior:
Folre exterior realitzat amb tauler enllistonat de fusta de castanyer de 20 mm de gruix. Els folres amaguen també uns armaris d’instal.lacions amb pany i clau i frontisses ocultes graduables 3D de la marca Koblenz, model Kubikina, per deixar la porta totalment coplanària en relació amb el folre.
L’acabat del folre està realitzat amb el mateix vernís a l’aigua que a les finestres de l’edifici.

Fals sostre:
Fals sostre realitzat amb tauler enllistonat de fusta de castanyer de 20 mm de gruix.
El fals sostre incorpora uns registres abatibles per accedir a les instal.lacions amb frontisses de cassoleta i amb tres panys pel seu correcte tancament. També incorpora els llums, que estan enrasats amb el folre, i uns panells fixos ranurats per a l’impuls de la maquinària d’aire fred i calent.
Tot el sostre va suspès 70 cm del forjat mitjançant una estructura primària de fusta de pi ancorada al forjat mitjançant una vareta roscada de ferro de 10 mm de gruix.

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio