Finestres de la planta 1:
A les finestres de la primera planta es va muntar un bastiment de finestra partit en dues parts; la part superior és una finestra oscil.lobatent que permet la seva obertura per a ventilació i la part inferior és una finestra fixa de vidre.

Finestres de la planta baixa:
Als finestrals de la planta baixa es va muntar un vidre de càmera antibales de 61 mm de gruix (classe BR2/S segons norma UNE EN 1063:2001, categoria P4A segons norma UNE EN 356:2001), de composició Criblind 255 / càmera de 20 mm / interior Crisunid 68/4, amb els cantells arenats i amb tractament de baixa emissivitat, transmissió lumínica mínima del 50%, factor solar del 40% i transmitància tèrmica U = 1,4 W/m2K. Junta entre els vidres de silicona estructural i amb perfil d’inoxidable de secció quadrada de 6 x 6 cm i 6 mm de gruix per garantir la prestació BR2/S.

Planta baixa:
A la planta baixa els folres anaven separats dels finestrals amb un perfil de remat en “L” d’acer inoxidable AISI 304 de 6 mm de gruix per garantir la prestació BR2/S del vidre.

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio