Plantes 2 a 5:
Subministrament i col.locació de revestiment interior amb rexapat de castanyer amb veta en sentit vertical sobre base de DM ignífug de 19 mm de gruix per aconseguir B-s3 i envernissat amb vernís ignífug M1, fixat químicament sobre llistons de fusta de pi a l'autoclau de secció 60 x 40 mm.
A les façanes exteriors hi ha un aïllament interior de llana de roca de 60 mm de gruix i amb una densitat de 40 kg/m2.

Entre la finestra i el folre es va muntar un perfil de remat en “L” d’acer inoxidable AISI 304, amb una secció de 80 x 80 cm i 2 mm de gruix de planxa, per separar la finestra del folre i permetre la circulació de la persiana Warema per la finestra. L’inoxidable està acabat superficialment amb un tractament de sorrejat amb esferes de vidre.

Els folres interiors dels nuclis d’instal.lacions amaguen també unes portes d’armaris amb frontisses ocultes graduables 3D de la marca Blum per deixar la porta totalment coplanària en relació amb el folre.

Planta baixa:
A la planta baixa els folres anaven separats dels finestrals amb un perfil de remat en “L” d’acer inoxidable AISI 304 de 6 mm de gruix per garantir la prestació BR2/S del vidre.

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio