Remodelació i ampliació integral de l’estació de Rodalies de La Llagosta, segons el projecte d’arquitectura de 7SIS ARQUITECTES.
Es va dotar tot l’interior de l’estació d’una pell càlida de fusta , en contraposició a l’estètica més freda del terra i dels vidres.

REVESTIMENT PARAMENT VERTICAL
Revestiment de parament vertical amb tauler compacte de resines fenòliques termoendurides (HPL, en anglès), amb acabat de xapa natural de fusta de Maple amb certificat per complir una reacció a foc Bs2d0, segons CTE.
El model de tauler escollit va ser un tauler de la marca Parklex, model 700, de 8 mm de gruix.
Enrastellat previ amb doble estructura tipus mallat de rastells de fusta d’avet de 70 x 45 mm fixats a mur de formigó amb escaires d’acer galvanitzat de la marca Simpson de 150 x 50 mm. Els rastells van ser tractats amb autoclau amb sals ignifugues incolores per garantir una reacció a foc Bs2d0, segons CTE.
Els panells de Trespa es van encolar als rastells de fusta d’avet mitjançant adhesiu prepolimer MS, específicament desenvolupat per encolar taulers tipus HPL, marca SOLTEC model PanelFix, deixant una junta de 6 mm entre taulers.

FALS SOTRES
Fals sostre amb tauler compacte de resines fenòliques termoendurides (HPL, en anglès), amb acabat de xapa natural de fusta de Maple amb certificat per complir una reacció a foc Bs2d0, segons CTE.
El model de tauler escollit va ser un tauler de la marca Parklex, model 700, de 8 mm de gruix.
Enrastellat amb rastells de fusta d’avet fixats amb barres i encolatges d’inox específics i collats a l’estructura metàl·lica de la coberta. Els rastells es van tractar amb autoclau amb sals ignifugues incolores per reacció a foc Bs2d0, segons CTE.
Els panells de Trespa es van collar als rastells de fusta d’avet amb cargols d’acer inoxidable i es van tapar posteriorment amb taps de fusta enrassats amb el mateix folrat de fusta.

Promotor

ADIF

Arquitectura + Disseny

7SIS Arquitectura

Constructora

COVISA

Fotògraf

Adrià Goula

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio