Tenim uns mètodes de treball propis i provats al llarg dels anys d'història que garanteixen la màxima qualitat en el procés de fabricació.
La utilització d'eines de disseny per ordinador (CAD en 2D i 3D) permet no només saber amb exactitud què s'ha de fabricar i com, sinó establir un diàleg entre Soldevila i els professionals del sector per tal de col·laborar en la fase de conceptualització i disseny de la solució.
Els curts terminis d'execució d'una obra i les necessitats de coordinar molts agents en un breu espai de temps fa que sigui necessari planificar amb tot detall com s'executarà la feina. Això proporciona una gran visibilitat del que està passant en tot moment tant a Soldevila com als caps d'obra que interactuen amb nosaltres.
Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio