Portes exteriors d’entrada d’habitatge
Portes interiors d’entrada d’habitatge
Portes interiors batents
Portes interiors pivotants
Portes interiors corredisses entre envans
Portes interiors corredisses fora d’envans
Portes interiors enrasades amb folrats
Portes tècniques acústiques
Portes tècniques tallafocs (EI30, EI60, EI90)
Realitzem tot tipus de fabricació i muntatge de portes exteriors, interiors i tècniques.

Amb acabats lacats, amb xapa de fusta envernissada o amb estratificat d’alta pressió de les millors marques.

Amb targes superiors enrasades amb la fulla i seguint la mateixa beta de fusta.

Amb frontisses d’acer inoxidable totalment ocultes i amb graduació 3D de la marca Koblenz o Simonswerk.
Portes amb la fulla totalment enrasada per una de les cares amb el folrat o amb els tapajunts per dissimular la fulla.

Amb goma d’insonorització entre la fulla i els batents.

Amb panys de cop i clau de seguretat de 3 i 5 punts, panys de cop silenciosos o panys electrònics.
Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 info@soldevila.es © Soldevila 2019 Notes legals Zoo Studio