Cobertes de fusta
Forjats de fusta
Porxos i pèrgoles de fusta
Realitzem tot tipus d’estructures amb fusta massissa i/o laminada encolada (bilaminada o múltiple) en Avet, de Pi Douglas, de Cedre i de Roure.

Utilització d’unions fusta amb fusta mitjançant encaixos tipus cua de cudornella o amb unions metàl·liques segons projecte.

Assessorament personalitzat i seguiment en obra durant l’execució del projecte per part de la nostra oficina tècnica, realitzant plànols en 3D i càlcul estructural si s’escau.
Entrega al final d’obra del plec de certificats i garanties per cobrir les exigències de les OCT.

Tancament de l’estructura de fusta amb panell sandwich o panell fet in situ amb múltiples possibilitats tant en l’acabat interior com en el tipus d’aïllament tèrmic, (aïllament amb poliestirè expandit o extrusionat, amb llana de roca o amb suro natural).
Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 info@soldevila.es © Soldevila 2019 Notes legals Zoo Studio